Actievoorwaarden Win een jaar lang wijn

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de "Maak kans op een jaar lang wijn winactie", hierna te noemen: “Actie”, die wordt aangeboden door van e-Luscious Nederland BV h.o.d.n. Wijnvoordeel [Badweg 48 8401 BL Gorredijk] hierna te noemen “Wijnvoordeel.nl”.

1.       Algemeen

1.1 Elk in Nederland, woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

1.2 Medewerkers van Wijnvoordeel.nl en hun familieleden, alsmede door Wijnvoordeel.nl ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

1.3   Deelname aan de Actie is gratis.

1.4 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

1.5 Deelname aan deze actie is mogelijk van 29 januari t/m 12 februari 2019. Wijnvoordeel.nl kan besluiten de actieperiode te verlengen.

2 Gegevens/Privacyverklaring

2.1 Voor deelname aan de Actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te delen (o.a. naam, e-mailadres en/of voorkeur voor bepaalde producten).

2.2 Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen.

2.3 De gegevens die Wijnvoordeel.nl in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevensbestand van Wijnvoordeel.nl. De gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

2.4 De door deelnemers verstrekte gegevens kunnen en mogen door Wijnvoordeel.nl worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden, voor zover de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.6 Voor zover de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven abonneert de deelnemer zich op de elektronische nieuwsbrieven van Wijnvoordeel.nl en geven deelnemers toestemming om de e-mailadressen van de deelnemers te gebruiken voor toezending van die nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven kunnen diverse actuele kortingsacties en aanbiedingen opgenomen zijn. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrieven via de link welke staat vermeld onder en boven iedere elektronische nieuwsbrief.

3. Deelname

3.1 De Actie loopt van 29 januari t/m 12 februari 2019. Wijnvoordeel.nl kan besluiten de deelnameperiode te verlengen.

3.2 U kunt deelnemen door mee te doen met de Actie via het formulier op www.wijnvoordeel.nl/winactie-jaar-wijn. U kunt gratis deelnemen aan de Actie door het formulier volledig in te vullen en de gestelde vraag juist te beantwoorden. Heeft u de vragen beantwoord dan maakt u kans op 1 van de prijzen.

4 Prijzen en winnaars

4.1 Door de vragen te beantwoorden maakt u kans op 1x jaar lang wijn (t.w.v. € 250) of 2x verrassingsbox t.w.v. € 50,-. De jaarvoorraad wijn wordt uitgekeerd in de vorm van cadeaubonnen. U ontvangt 1 cadeaubon t.w.v. € 250,-, welke u in meerdere delen kunt besteden. Bijkomende kosten (eventuele verzendkosten, of aankoop van producten boven de € 250,-) zijn voor eigen rekening. De cadeaubon heeft een geldigheid t/m 31-12-2019.  

4.2 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Mocht er geconstateerd worden dat er misbruik wordt gemaakt van deze actie, dan kan hier actie op ondernomen worden. 

4.3 De winnaars worden door een loting bepaald.

•             De winnaars krijgen bericht binnen 1 week na het einde van de actieperiode.

•             Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen een e-mail met een eenmalig uniek aanbod.

5. Overige bepalingen

5.1  Voor klachten over deze actie kunt u een e-mail sturen naar actie@wijnvoordeel.nl. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

5.2  Wijnvoordeel.nl beslist zelf over situaties die niet in deze actievoorwaarden zijn geregeld.

5.3  Op de relatie tussen Wijnvoordeel.nl en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie is in het Nederlands.

 

 

Naar boven